➼ Kriterier
 
Bidragen bedöms utifrån hur bidraget fungerar som tapetmotiv utifrån form, idéinnehåll och genomförande samt hur väl tankarna bakom motivet presenteras. Juryn ska premiera bildskapande och ta hänsyn till följande kriterier:
 
➼ Form: Konstnärlig kvalité och hantverk
➼ Innehåll: Verkshöjd; finns det en idé/tilltal/personligt uttryck som fungerar?
➼ Funktion: Ambition vs utförande; visar bidraget på utveckling inom området?