➼ Designtävling i tapetform

För att främja bildskapande samt låta illustratörer och grafiska formgivare som vanligtvis inte gör tapetdesign få chansen att utifrån fria ramar skapa egna tapetmotiv anordnar Illustratörcentrum i samarbete med tapetföretaget Photowall Sveriges första designtävling i tapetform.
 
Den jurybedömda tävlingen sker exklusivt för Illustratörcentrums drygt 1 400 medlemmar. Illustratörcentrum är Sveriges största förmedlare av illustratörer och grafiska formgivare och täcker in alla kompetenser inom visuell kommunikation. Se mer av Illustratörcentrums medlemmar på illustratorcentrum.se.
 
Totalt har fem vinnare utsetts av juryn. Juryn representerar en bredd av olika kompetenser inom konst-, design-, och formområdet samt näringsliv. Den oberoende, kompetenta juryn har valt ut vinnarna utifrån de satta kriterierna. Dessa ska premiera bildskapande och bidragen har bedömts objektivt eftersom de varit anonyma inför juryn.
 
Tävlingen öppnade för inlämning av bidrag i januari och stängde den 10 mars 2014.
 
 
➼ Vinst
 
Förutom en prissumma om 5 000 kr vardera, får vinnarna sitt tapetmotiv producerat av Photowall och ersättning utgår i form av royalty. Ersättning och användning har godkänts av Svenska Tecknare och bedöms som skälig och i linje med branschpraxis.
 
 
➼ Lansering
 
De vinnande motiven kommer säljas på Photowall från och med den 10 april. Kollektionen heter Wallpaper Stories. Alla inskickade bidrag publiceras tillsammans med vinnarna på denna sida.
 
För information om tidigare tapetkollektioner och samarbeten från Photowall se photowall.se.